หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ วจก. ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเที่ยง 25 ช่อง GMM เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19
อาจารย์ วจก. ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเที่ยง 25 ช่อง GMM เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

admin jrc
2020-06-15 12:38:33

   เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเที่ยง 25 ทางช่อง GMM ประเด็น “ดิจิทัลไทย ทางออกสู้ภัย COVID-19” เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดำเนินการสัมภาษณ์โดยทีมงานสกู๊ป “จุ๋มลุยเอง” ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถติดตามได้ทาง https://youtu.be/GBdZmNaUHtc